Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino primarno pokriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsaki dve leti izide tudi tematska številka, ki je posvečena eni sami izbrani temi (npr. gradu Brdo pri Kranju (2004), Ljubljani (2002), gradu Snežnik (2000)...). Avtorji prispevkov so v veliki meri uveljavljeni znanstveniki, priložnost pa dajemo tudi mladim avtorjem, ki so šele na začetku svoje raziskovalne poti. Večkrat v zbirki »Knjižnica Kronike« izide tudi samostojna knjiga z zgodovinsko tematiko.

Etična načela uredniškega dela, recenziranja in objavljanja pri reviji Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino

Publication ethics for editors, reviewers and authors of Kronika, Review for Slovenian Local History


Izdajatelj:
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Uredništvo:
Dr. Miha Preinfalk, odgovorni urednik
Mag. Barbara Šterbenc Svetina, tehnična urednica
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, p.p. 306
1000 Ljubljana

tel.: 01 4706 204, 01 4706 200
fax: 01 4257 801
e-pošta: mpreinfalk@zrc-sazu.si, barbara.svetina@zrc-sazu.si

Brez pisnega dovoljenja časopisa Kronika vsebine spletne strani v celoti ali v delih ni dovoljeno uporabljati.

© Copyright, Kronika, 2005
izdelava spletnih strani: Red Orbit